Paketë unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar të destinacioneve, paketë në të cilën shteti shqiptar do të investojë 10 milionë Euro çdo vit

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.ZH.Q.T. 2019 – 2023
PBA 2021 -2023

SKZHI II
PKIE 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *