Rritja e pagave në polici. Inspektori do paguhet 570 mijë lekë; kryeinspektori 632 mijë lekë; nënkomisari 727 mijë lekë; komisari 800 mijë lekë; kryekomisari 880 mijë lekë; drejtuesi 1.12 milion lekë; drejtuesi parë 1.113.000 lekë; zëvendësdrejtori 1.280.000 lekë; drejtori 1.470.000 lekë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshmeBesueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2013-2015
SKZHI II

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *