Nxitje transformimin e proceseve të prodhimit duke mbështetur blerjen e makinerive të industrisë 4.0 nëpërmjet rritjes së indeksit të amortizimit nga 20% deri në 40%

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 -2023
S.ZH.B.I. 2014 – 2020

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *