Nuk do të ketë të rinj, bija dhe bij shqiptarësh, që do të mbeten pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike të familjeve të tyre

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
S.S.A.P-U. 2014 – 2020

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *