Nëpërmjet Fondit Social, do të zgjerohet rrjeti i qendrave dhe shërbimeve të reja në territor për fëmijët, gratë dhe të moshuarit në nevojë në të gjitha bashkitë e vendit si dhe do të mbështetet krijimi i 11 ndërmarrjeve sociale me qëllim mbështetjen e grave dhe vajzave

24 Tetor, 20210

Statusi:Në progres


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 33.Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *