Ndërtimi i 3 porteve në Vlorë, porti turistik, porti i mallrave dhe porti i peshkatarëve

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimi
P.K.S.T.D.I.P, 2020

S.S.T. 2016 – 2020
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *