Ndërtimi dhe dublimi i aksit Milot – Rrëshen

7 Maj, 20220

Statusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
MEDIA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *