Kanali i dytë i televizionit publik për mësimin e gjuhës shqipe në çdo cep të globit ku jetojnë shqiptarë

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
LIGJI RTSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *