Mbështetje me bursa për degët IT dhe kërkesat e tregut të punës

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
P.B. A. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *