Marrja e përgjigjes online me nënshkrim, vulë elektronike për të gjitha shërbimet në e-albania që janë aplikime

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.N.A.D.SH. 2015 – 2020

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *