Ligj i lustracionit për pastrimin e figurës për distancim njëherë e mirë nga diktatura 50-vjeçare

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KM
KUVENDI
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *