Lehtësim barrës tatimore dhe kompanitë do të kenë më shumë likuiditet

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimi
E.R.P. 2021 -2023
S.S.M.F.P. 2019 – 2022

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *