Lehtësi fiskale për sektorin bujqësor

24 Tetor, 20210

Statusi:Përmbushur


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
TVSH zero për:
– makinat bujqësore si në import ashtu dhe brenda vendit;
– 27 zëra doganorë të peshkimit;
– rrjetat, anijet, pajisjet elektronike, frigoriferët, motorët e anijeve etj. në bordin e anijeve të peshkimit, të trajtuara si furnizime bordi;
Tarifa zero për regjistrimin dhe vaksinimin e detyruar të blegtorisë;
Blerja e gazoilit nga anijet e peshkimit me 0 akcizë, 0 taksë karburant dhe 0 taksë karboni;
Tatim fitimi 5% për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor.
Tatim fitimi 5% për sipërmarrjet IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *