Legalizimet, ne do t’i kryejmë brenda mandatit tonë të parë. Mbyllje e plotë e procesit të legalizimeve të shtëpive dhe hapjen e një fondi të posaçëm për kanalizimet, ujësjellësit, rrugët, çerdhet, kopshtet, shkollat dhe gjithçka duhet

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *