Krijimin e një shteti dixhital në të gjitha shërbimet

24 Tetor, 20210

Statusi:Në progres


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 27. Shoqëria digjitale.
– Realizojmë plaformën e-Rezidenca për mundësimin e investimeve të huaja pa nevojën e prezencës fizike të investitorëve, duke përdorur identitetin digjital dhe shërbimet elektronike në e-Albania.
– Zgjerojmë rrjetin qeveritar GovNet për të ulur koston e shërbimit të internetit për institucionet shtetërore dhe rritjen e sigurisë së të dhënave.
– Bëjmë  të  mundur  njohjen  e  nënshkrimit  dhe  vulës  elektronike  me  vendet e rajonit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *