Krijimi dhe zhvillimi i tregut të tokës për ne është Abc-ja e zhvillimit të këtij sektori

6 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
E drejta e pronësisë 2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *