Kredi me interes të butë 3% për bizneset e reja që përpunimit ushqimor që punojnë mbi 20 punëtore dhe eksportojnë të paktën 50% të prodhimit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Biznesit dhe Investimeve, 2013-2020
PEF 2013-2015
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *