Ndërtim i Korridorit të Gjelbër, autostradat Veri-Jug që lidh bashkë 22 copëzat e rrugëve Hani i Hotit-Kakavijë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI I
PBA 2013-2015
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *