Kontrolli i rreptë i cilësisë së karburanteve do të jetë një tjetër prioritet absolut

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.E. 2018 -2030
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *