Kalimi i gjithë sistemit të manifakturës, që njihet si fason, në një nivel tjetër, duke synuar prodhimtarinë me cikël të mbyllur “Made in Albania”

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.ZH.B.I. 2014 -2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *