TVSH 0% për bizneset e vogla dhe tatim fitimi 0% për gjithë bizneset me xhiro vjetore nga zero në 14 milionë lekë

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KUVENDI

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *