Investimet e huaja në Shqipëri do ti çojmë në 8 miliard Euro

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2010-2012
KMF 2011-2013
SKZHI 2007-2013
Raporti IHD në Shqipëri, 2011
Koment: IHD ne vitet 2005-2008 ≤ 660 mln. Euro
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm pasi nuk ka referencën e plotë, apo të dhëna të plota për ta matur zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *