Investimet në rrjetin e shpërdarjes do të shkojnë atje ku duhet

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.E. 2018 – 2030
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *