Ofrimi i arsimit të lartë të digjitalizuar, me investim në vlerën 40 milion US.D

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Me fokus laboratorët e parqet e teknologjisë së informacionit, zona me internet falas dhe pajisje të  teknologjisë së informacionit
Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *