Investime në burimet kryesore të gjenerimit, interkonjeksionit, dhe transmetimit

7 Mars, 20210

Statusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
A.T.SH
MONITOR
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *