Zëra progresivë në buxhet për investime në infrastrukturën turistike

7 Mars, 20210

Statusi:Në progresStatusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
PBA 2013-2015
PBA 2015-2017

PBA 2016-2018
PBA 2017-2019
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *