Do të realizojmë heqjen e vizave brenda rajonit deri në fund të vitit 2009, dhe do të realizojë lëvizjen e lirë në BE brenda një viti

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PKIE 2007-2012
SKZHI 20078-2013

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *