Urbanizojmë plotësisht gjithë pjesën e Myzeqesë

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2009
BASHKIA FIER, 2006
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *