Rruga e Gjinarit, asfaltim Librazh-Qafë Plloçë, hyrja e Gramshit, Kuçovë-Belsh-Cërrik

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2009
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *