Do të fillojmë ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2009
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *