Fillimi i punimeve për rrugën Delvinë-Muzinë, përfundimi i Kardhiq-Delvinë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2013-2015
PKIE 2014-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *