TVSH zero nga viti i parë i qeverisjes për plehrat kimike, farat, pesticidet dhe fidanët/ndihmesë prej 10 milion USD/vit

7 Mars, 20210

Statusi:PërmbushurStatusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
D.P.T
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *