Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshmeBesueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KODI ZGJEDHOR 2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm  dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *