Grante për institucionet publike të Arsimit të Lartë për modernizimin e infrastrukturës fizike e pedagogjik

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *