Gjuha angleze do të nisë të mësohet në të gjithë shkollat e vendit që nga klasa e parë

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *