Gjatë këtij mandati do të instalojmë pajisje monitorimi të ndotësve të ajrit në 12 qytetet kryesore në vend.

5 Maj, 20170

Besueshmëria:E besueshmeStatusi:Në progres


Referencat për vlerësimin

Programi qeverisës 2017 -2021
Strategjia Kombëtare pë Cilësinë e Ajrit, 2014
Raporti për cilësinë e Ajrit

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *