Fuqizim të kurseve të personalizuara për fëmijët

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.S.A.P-U. 2014 – 2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *