Formalizimi ekonomisë për barazi të njëjtë pëpara mundësive dhe detyrimeve përmes rimbursimit me 5% dhe politike miqësore me biznesin

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.S.M.F.P. 2019 -2022
E.R.P. 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *