30.7 miliardë Lekë (rreth 245 milionë Euro) ku pjesa kryesore (14.6 miliardë Lekë) do të jetë për grante rikonstruksioni e rindërtimi dhe (6.8 miliardë Lekë) për banesat

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 -2023
BUXHETI 2021

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *