Fokusim tek shërbimi parësor

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
P.B.A. 2021 -2023
P.ZH.S. ISHP 2015 -2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *