Financim me 10 milion Euro në vit për universitet për afrimin e studimit me vendet e BE

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *