Inflacion  jo më shume se 3%  në vit

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2009-2011
Raporti BSH 2008
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *