Do të mbështesim marrëveshjet për ristrukturim të kredive të këqija midis bankave dhe biznesit dhe do të propozojmë krijimin e një fondi garancie për likuiditet

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshmeBesueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *