FiskaleLSI 2009Subvencionim për njësi produkti, pra subvencione për çdo kg. mish, grurë, fruta apo litër qumësht të prodhuar. Modeli ynë subvencionues nuk do të jetë as fiktiv e as klientelist. LSI do të zbatojë politika mbështetëse dhe subvencionuese nga shteti, që nga farërat, plehrat kimike, punimi i tokës, investimet për makineri bujqësore, subvencionimi për njësi prodhimi. Subvencionimi i inputeve bujqësore në masën 25 për qind, për të vazhduar me subvencionimin e prodhimeve përmes parimit “kush prodhon më shumë, të subvencionohet më shumë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Lini një përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e kërkuara janë shënuar *