Do të ketë një fond të veçantë për garanci kreditimi, si dhe do të ketë zbritje të konsiderueshme nga tatimi për bizneset agro-përpunuese për punësimin

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
PBA 2009-2011
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *