Do të uniformojmë trupat policore në Policinë e Shtetit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshmeBesueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2011
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *