Fermerëve shqiptarë do t’u garantojmë paketë financiare të dedikuar prej 200 milionë Euro për uljen e kostos së inputeve bujqësore dhe të naftës

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
ERP 2021 – 2023
PBA 2021 -2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *