Filloi ndërtimin Parku energjetik në Lezhë me ndërtimin e centralit me biomasë të lëngshme 140 MW, investim 1.1 miliard Euro

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *