Paketë stimuluese për investimet në ekonominë rurale të të gjithë atyre burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, emigrantë që çojnë kursimet e tyre drejt fshatit ku jeton familja e tyre

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PKIE 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *