Emigrantët e emigrantet shqiptarë të mund të aplikojnë dhe të marrin pasaportën biometrike në një sërë sportelesh kryesore, në Evropë, Amerikë, Kanada

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshmeBesueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
LIGJI PASAPORTAVE
M.JASHTME

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *